Analityk Gry Sportowej – trener Mariusz Kondak – webinar nr 1