Analityk Gry Sportowej – webinar nr 2

Temat: kryteria umiejętności wykonywania działań względnie i bezwzględnie zależnych od partnerów