Analityk Gry Sportowej – webinar z 20.02

Temat: Informacje o egzaminie oraz temat „Zrozumienie Coachingu w Sporcie”