Analityk Gry Sportowej – webinar z 23.01

Temat: Nabory do SMS Sport Contact – case study