Analityk Gry Sportowej – webinar nr 1

Temat: Nabory do Szkoły Mistrzostwa Sportowego – wykorzystanie analizy oraz metody eksperckiej w procesie poszukiwania optymalnych metod naboru – case study